Eko sklad – subvencija za fasado 2024

Eko sklad subvencija fasade 2024

Eko sklad je objavil nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude za energetsko obnovo večstanovanjskih stavb, pri čemer so subvencije podvojene. Na voljo je skupno sedem milijonov evrov, namenjenih etažnim lastnikom, pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam z registriranimi dejavnostmi.

Namen subvencij

Subvencije so namenjene štirim ključnim ukrepom:

  1. Toplotna izolacija zunanjih sten – Ta ukrep vključuje izolacijo fasad, kar bistveno pripomore k zmanjšanju toplotnih izgub in izboljšanju energetske učinkovitosti stavb.
  2. Izolacija streh – Izolacija streh preprečuje uhajanje toplote skozi streho in pripomore k boljši toplotni zaščiti celotne stavbe.
  3. Izolacija tal – Ukrep vključuje izolacijo tal nad neogrevanimi prostori, kot so kleti, kar izboljšuje energetsko učinkovitost.
  4. Optimizacija ogrevalnih sistemov – Cilj tega ukrepa je izboljšanje učinkovitosti ogrevalnih sistemov, kar vključuje zamenjavo zastarelih ogrevalnih naprav z bolj učinkovitimi.

Povišane subvencije

Subvencije so povečane na do 50% upravičenih stroškov naložbe. Najvišji zneski subvencij se določajo na kvadratni meter za različne vrste izolacijskih ukrepov, kar omogoča večjo finančno podporo pri izvedbi energetsko učinkovitih projektov.

Postopek prijave

Prijavitelji morajo oddati vloge z ustrezno dokumentacijo, ki vključuje načrte in ocene stroškov za predvidene ukrepe. Eko sklad bo vloge obravnaval po vrstnem redu prispetja, sredstva pa bodo dodeljena do porabe razpoložljivih sredstev.

Subvencije za fasade v letu 2024

Leto 2024 prinaša številne novosti glede subvencij za fasade. Eko sklad ponuja subvencije za toplotno izolacijo fasad, ki znašajo do 35 evrov na kvadratni meter za izolacijo zunanjih sten, kar je občutno povečanje glede na prejšnje obdobje, ko je bila subvencija do 18 evrov na kvadratni meter​ (Eko sklad)​​ (Eko sklad)​​ (Eko sklad)​.

Poleg tega so na voljo tudi subvencije za toplotno izolacijo streh in tal, ki znašajo do 20 evrov na kvadratni meter, kar je prav tako višje kot prej. Ključni pogoji za pridobitev subvencij vključujejo ustrezno razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino izolacije ter izdelavo projektne dokumentacije in nadzora​.

Več informacij o aktualnih pozivih in pogojih za pridobitev subvencij najdete na spletni strani Eko sklada.

Stopite v stik in se posvetujte o možnosti pridobitve subvencije in izdelave fasade.